اهم برنامه ها در راستای اجرای سیاستها ی راهبردی معاونت  بهبود تولیدات دامی در سال 1399

 

 

ردیف

عنوان برنامه

سیاستهای راهبردی

عنوان فعالیت / اقدام اجرایی

هدف کمی

واحد

 

1

افزایش تولیدات دام و طیور

ارتقاء مدیریت مزارع پرورش گوشتی

اصلاح ساختار مرغداری های گوشتی

60

واحد

 

2

افزایش تولیدات دام و طیور

ارتقاء مدیریت مزارع پرورش تخمگذار

اصلاح ساختار مرغداری های تخمگذار و پولت

60

واحد

 

3

افزایش تولیدات دام و طیور

ارتقاء مدیریت مزارع پرورش مرغ گوشتی

مزارع مرغ گوشتی

30

واحد

 

4

افزایش تولیدات دام و طیور

ارتقاء مدیریت مزارع پرورش مرغ تخمگذار

مزارع مرغ تخمگذار

30

واحد

 

5

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش تولید عسل

ساماندهی کوچ و استقرار زنبورستانها در مناطق مستعد

650

کلنی

 

6

افزایش تولیدات دام و طیور

ارتقاء مدیریت مزارع پرورش مرغ گوشتی

تهیه شناسنامه های مرغداری گوشتی

60

واحد

 

7

افزایش تولیدات دام و طیور

ارتقاء مدیریت مزارع پرورش مرغ تخمگذار

تهیه شناسنامه های مرغداری تخمگذارو پولت

60

واحد

 

8

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش تولید شیر

اصلاح نژاد گاو شیری (ثبت مشخصات، رکورد گیری)

7000

راس

 

9

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش تولید گوشت دام سنگین

پرواربندی دام سنگین

98000

راس

 

10

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش تولید گوشت دام سبک

پرواربندی در طول یک دوره پرواربندی

140000

راس

 

11

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش تولید شیر و گوشت

ادامه تکمیل و توسعه مجتمع های دامپروری دامشهر و لبن و قنوات و گازران

5

مجتمع

 

12

افزایش تولیدات دام و طیور

اصلاح نژاد و بهره وری در شتر

انجام رکورد گیری شیر  و وزن و آمیخته گری کنترل شده شتر و  شناسنامه دار کردن شتر

150

نفر

 

13

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش تولید شیر

ساماندهی شبکه تلقیح مصنوعی

10

نفر

 

14

افزایش تولیدات دام و طیور

بهبود تغذیه دام

نظارت بر تولید و توزیع نهاده ها و کنسانتره دامی

500

هزار تن

 

15

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش تولید شیر و گوشت

ارائه انواع تسهیلات به دامداران (پرواربندان _گاو شیری)

475

نفر

 

16

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش تولید گوشت

توسعه نژاد های دو منظوره گاو ( سمینتال)

400

راس

 

17

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش تولید شیر و گوشت

شناسایی واحدهای فعال و غیر فعال واحدهای صنعتی

2250

واحد

 

18

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش بهره وری و اصلاح نژاد دام سبک

انجام عملیات مشاوره در زمینه اصلاح نژاد بزهای پر تولید و نژاد های پر تولید

5

گله

 

19

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش تولید

حمایت و تقویت تشکلهای تولیدکنندگان

14

تشکل

 

20

افزایش تولیدات دام و طیور

افزایش بهره وری واحدهای تولیدی

آموزش بهره برداران و کارشناسان زیر بخش دام و طیور و ترویج دستاوردهای نوین

250

نفر

 

21

افزایش تولیدات دام و طیور

ارتقاء بنیه علمی بهره برداران زیر بخش

تدوین نشریات و ارائه برنامه های رادیو تلوزیونی مرتبت با زیر بخش دام و طیور

8

موردبازدید امروز161
بازدید دیروز260
بازدید هفته161
بازدید کل523286