مشخصات کارکنان مدیریت امور طیور 

رديف

شماره اتاق

نام و نام خانوادگي

عنوان شغل

شماره تلفن تماس

شرح وظايف اصلي

1

605

منصور دیان اردستانی

مدیر امور طیور

32126632

1- پيگيری و نظارت بر صدور مجوز واحدهای مرغداری

2- سیاست گذاری امور مربوط به توليد تخم مرغ و گوشت مرغ و عسل

3- پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری و اشتعال در زیر بخش طیور

4- نظارت بر طرح شناسنامه دار کردن واحدهای طیور

5- نظارت بر طرح اصلاح ساختار واحدهای طیور

6- نظارت بر فعاليت هاي پرسنل

7- انجام ساير امور محوله از طريق معاونت سازمان

2

605

محمد رضا ملامحمدی

معاون مديرطیور

32126635

1-برگزاري جلسات كميته فني طيور

2- پيگيري  امور مربوط به مرغداران

3-بازديد كارشناسي

4- پيگيري امور مربوط به زنبورداران

5-نظارت بر سامانه پود

6- نظارت بر سامانه سماصط

3

 

605

سیدسعید صادق زاده

کارشناس طیور

32126635

1-ترویج

2 - جهش تولید واقتصادمقاومتی

3- پیگیری طرحهای الگوی کشت

4- امورمربوطه مرغ گوشتیبازدید امروز157
بازدید دیروز260
بازدید هفته157
بازدید کل523282