سید مصطفی منزوی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

سید مصطفی منزوی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

حمایت از ایجاد مشاغل خانگی در روستاهای قم

آخرین اخبار

بازدید امروز75
بازدید دیروز307
بازدید هفته1939
بازدید کل525064