شماره تماس همکاران مدیریت صنایع

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

حسین طاهری فرد

مدیر صنایع کشاورزی

32126611 – 0253

2

محمد رضا داوری

رئیس اداره نظارت و بررسی طرح های صنعتی

32126597 – 0253

3

احمد کریمی

مسئول طرح و برنامه

32126602 - 0253

4

سید مرتضی سبحانی پور

مسئول دفتر

32126611 – 0253بازدید امروز187
بازدید دیروز260
بازدید هفته187
بازدید کل523312