اداره بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج

پروژه جذب و بكارگيري سربازان سازندگی:

بمنظور بهره گيري از كارشناسان فارغ التحصيل بخش كشاورزي در مناطق روستايي و مراکزجهاد کشاورزی ،سازمان جهادكشاورزي اقدام به جذب سربازان براي خدمت در مناطق روستايي بجهت ارائه خدمات به كشاورزان مينمايد.

-شرايط عمومي جذب سربازان سازندگي در مناطق روستايي براي خدمت مقدس سربازي به شرح ذيل ميباشد.

1- فارغ التحصيلان بخش كشاورزي در رشته هاي زراعت و باغباني-دام-دامپزشكي و ... در مقاطع فوق ديپلم و بالاتر

2- بومي استان بودن (منظور كساني است كه حداقل  تحصيلات متوسطه را در استان طي نموده و يا طبق مدارك مستدل سكونت وي از طريق شوراي محل تایید گردد.

3- تعهد خدمت در مناطق روستايي

4- عدم كسري خدمت

5- ثبت نام حداقل 4 ماه قبل از اعزام مورد نظر(اعزام ماههاي زوج ميباشد)

6- ارائه مدارك مستدل مبني بر فراغت از تحصيل و معرفي به حوزه نظام وظيفه سربازان آماده به خدمت مي توانند براي ثبت نام و اطلاع از جزئيات موضوع به جهادكشاورزي شهرستان مربوطه و يا مراكز ترويج و خدمات جهادكشاورزي شهرستان مراجعه نمايند.

محل استقرار سربازان سازندگي به شرح ذيل ميباشد.

1- مراكز جهادكشاورزي دهستان وبخش

2- تعاوني هاي توليد كشاورزي به صورت ماموراز مراکزجهاد کشاورزی

3- مراكز تحقيقات روستايي مستقر در مناطق روستايي به صورت ماموراز مراکزجهاد کشاورزی

همچنين مراحل صدور امريه شامل موارد زير ميباشد.

1- تقاضاي خدمت در مناطق روستايي

2- موفقيت در مصاحبه و آزمون اوليه در زمان ثبت نام

3- معرفي از مديريت جهادكشاورزي شهرستان به مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهادكشاورزي استان سمنان بمنظور طي مراحل اداري شامل گزينش و جذب و صدور امريه

سایر فعاليتهاي اداره پشتيباني و تجهيز شبكه ترويج شامل:

1- نياز سنجي،جذب و سازماندهي سربازان سازندگي،مددكاران ترويجي و تعيين محل   استقرار آنان

2- برنامه ريزي و تامين نيازهاي مراکزجهاد کشاورزی اعم از نيروي انساني ،فضاي آموزشي و امكانات و تجهيزات مورد نياز

3- برنامه ريزي جهت توسعه و سازماندهي سامانه پيام كوتاه جهت ارتباط و انتقال  پيامهاي ترويجي

4- فراهم نمودن تمهيدات لازم براي ايجاد ،توسعه و تقويت شبكه ترويج

5- تجهيز و حمايت از نيروي انساني شبكه ترويج اعم از سربازان سازندگي ،مددكاران ترويجي ،كارشناسان

6- نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليتهاي مرتبط

7- برنامه ریزی ونیازسنجی اموزشهای مورد نیاز پرسنل ترویج در حوزه صف وستاد  بمنظور ارتقاي سطح علمي آنانبازدید امروز93
بازدید دیروز307
بازدید هفته1957
بازدید کل525082