اداره آموزش بهره برداران

هدف:

هدف از اجراي آموزشهاي مهارتي ،توانمندسازي توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي، با توجه به توسعه نيروي انساني ميباشد.

با اين آموزشها سعي بر آن است كه ضمن استفاده از تجارب كارآموزان و دانش بومي انتقال اطلاعات و يافته هاي جديد علمي بنحو احسن صورت گيرد .پايين بودن سطح توليد،افزايش هزينه ها،  و عدم آشنايي در بازاريابي توليدات بخش كشاورزي ، ضرورت برنامه ريزي و اجراي آموزشهاي مهارتي را دو چندان مينمايد.

آموزشهاي مهارتي موجب ارتقاء سطح كمي و كيفي و كاهش هزينه هاي توليد گشته و در مواردي راه و روش بازاريابي و چگونگي حضور در بازار را با توجه به ابتلاء كارآموزان نسبت به موضوع به طور مفيد آشكار ميسازد.

تامين رفاه خانوارهاي شاغل دربخش کشاورزی،تثبيت و رونق مشاغل بخش كشاورزي با استفاده از علوم نوین از نتايج اين آموزشهاست.

آموزشهاي مهارتي از اهميت و جايگاه بي بديل در فرايند بهره وري محصولات كشاورزي و رشد و توسعه مناطق روستايي و مراكز توليدي برخوردار ميباشد.

-آموزشهاي مهارتي در بخشهاي ذيل برگزار ميگردد.

دام و طيور،دامپزشكي،منابع طبيعي و آبخيزداري،آب و خاك،زراعت و باغباني،صنايع تبديلي و تكميلي،شيلات و آبزيان،حفظ نباتات و مكانيزاسيون كشاورزي و ...

اين آموزشها بطور عمده در محل فعاليت توليد كنندگان و بهره برداران برگزار ميگردد .

تشكيل دوره هاي اموزشي بر اساس نياز سنجي بوده و در هنگام اجرا از فراگيران مربوطه دعوت بعمل آمده و در اين خصوص مراكز خدمات جهادكشاورزي و مراكز ترويج نقش مهمي در اطلاع رساني و جذب فراگيران به دوره هاي آموزشي و تشكيل دوره ها را دارند.در دوره ها سعی شده از استانداردهای اموزشی دانشگاهی وتحقیقاتی بهمراه دستاوردهای نوین برای بهره بردهران استفاده گردد.

وهمچنین  حتي الامكان از اساتید با تجربه و مجهز به اطلاعات روز جهت تدريس عملي و نظري دعوت بعمل آيد.

شرايط:

شرايط مانند جنسيت(مرد-زن) ،سطح سواد،سن،مدت دوره ،كل ساعات دوره،ظرفيت پذيرش هر دوره،شيوه اجرا،كادر آموزشي ،شرايط قبولي كارآموز،كادر اجرايي براي هر يك از دوره ها جهت شركت وجود دارد.

جهت اطلاع بيشتر ميتوان با ادارات ترويج جهادكشاورزي شهرستانهاي تابعه استان تماس حاصل بگیریبازدید امروز173
بازدید دیروز260
بازدید هفته173
بازدید کل523298