شرح وظايف معاونت توسعه مديريت و منابع انساني:

راهبري ، اجرا و نظارت بر برنامه هاي مربوط به تحول و نوسازي اداري در سازمان جهادكشاورزي استان در چارچوب سياستهاي مصوب.

تعيين سياستها و خط مشي هاي مربوط به نحوه سازماندهي ساختار تشكيلاتي ، بهبود فرايندها و روشهاي انجام كار ، جذب ، نگهداري و بهسازي نيروهاي انساني در سازمان استان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

برنامه ريزي و نظارت جهت برآورد و تامين نيازهاي آموزشي كاركنان.

نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دستورالعمل هاي لازم در مورد اموراداري ، مالي ، پرسنلي ، رفاهي و تداركاتي در چارچوب قوانين مربوطه.

انجام اقدامات مربوط به تنظيم ، نگهداري و رسيدگي به حسابها در سازمان استان براساس قوانين و مقررات ابلاغ شده.

انجام امور مربوط به تعمير و نگهداري ساختمانها ، تاسيسات و مخابرات سازمان استان و واحدهاي تابعه و وابسته.

برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم بمنظور اداره و بهبود وضعيت رفاهي كاركنان و نظارت بر حسن انجام آن.

بررسي مسايل و مشكلات و نيازهاي رفاهي خانواده معظم شهدا و ايثارگران و انجام اقدامات لازم در خصوص تامبن حل مشكلات آنان.

پيگيري اجراي مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به ايثارگران ، جانبازان و خانواده شهدا و تهيه گزارشهاي لازم جهت ارايه به مراجع ذيربط.

گردآوري ، ثبت و حفاظت از آثار دفاع مقدس در راستاي اشاعه فرهنگ ايثار و دفاع مقدس.

انجام امور دبيرخانه اي مربوط به دريافت ، ثبت ، رهگيري ، صدرو و ارسال مكاتبات اداري.

انجام اقدامات لازم در جهت استيفاء و حل و فصل مسايل و منافع حقوقي سازمان جهادكشاورزي از طريق طرح ، تعقيب و دفاع از دعاوي سازمان ، حسب مورد در كليه مراحل رسيدگي و حكميت و ساير اقدامات قانوني.بازدید امروز164
بازدید دیروز260
بازدید هفته164
بازدید کل523289