شرح وظایف گروه نوسازی و تحول اداری :

- انجام بررسی های لازم به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و کمیسیون تحول اداری سازمان .

- انجام اقدامات لازم در خصوص استقرار مدیریت فرآیندها و رفع نارسائی ها و مشکلات مربوط به تجزیه و تحلیل سیستم ها و فرآیندهای انجام کار در سطح سازمان .

- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت تامین و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان در چارچوب سرفصل های تعیین شده .

- انجام اقدمات لازم در جهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان و ارائه الگوهای مناسب مدیریت کیفیت برای واحدهای مختلف .

- برنامه ریزی، نظارت و راهبری طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در سطح سازمان .

- انجام امور دبیرخانه کمیسیون تحول اداری سازمان و ارائه برنامه جامع تحول اداری بر مبنای پیشنهادی دریافتی از کمیته های تخصصی زیر نظر کمیسیون تحول اداری و برآورد و پیشنهاد بودجه اعتبارات لازم

- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری (موضوع تصویبنامه شماره 22910/ت 8070 مورخ 2/3/79 هیات محترم وزیران) در سطح سازمان و ارزیابی مستمر چگونکی و عملکرد چرخه و ارائه راه حل های اصلاحی .



بازدید امروز172
بازدید دیروز260
بازدید هفته172
بازدید کل523297