نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

محمدابراهیم نجابت

مدیر امور اراضی

32126646

خانم محمودخانی 

مسئول واگذاری طرح های کشاورزی 

32126749

فرشاد کلوند

مسئول واگذاری طرح های غیرکشاورزی

32126652

سیدعلیرضا هاشمی

رئیس اداره حفظ کاربری اراضی

32126654

عبدالله مهتری

رئیس اداره حقوقی امور اراضی

32126648

خانم معظمی 

کارشناس مسئول اداره حد نگاری و کاداستر

32126647بازدید امروز185
بازدید دیروز260
بازدید هفته185
بازدید کل523310