نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

وحید زندیه

رئیس اداره حدنگاری و کاداستر اراضی

32126647

سیدمهدی موسوی

رئیس اداره واگذاری اراضی

32126625

سیدعلیرضا هاشمی

رئیس اداره حفظ کاربری اراضی

32126654

عبدالله مهتری

رئیس اداره حقوقی امور اراضی

32126648

محمدابراهیبم نجابت

مدیر امور اراضی

32126646

خانم طیبه محمودخانی

رئیس اداره آمار و بانک اطلاعات امور اراضی

32126749بازدید امروز125
بازدید دیروز270
بازدید هفته2117
بازدید کل440978