بسمه تعالی

1- اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد،پاک و خوردن آن حلال است و چنانچه در آب یا در تور ماهیگیری در آب بمیرد پاک است ولی خوردن آن جایز نیست .

2- ماهی فلس دار و میگو چنانچه صید شوند و دوباره درحوض یا ظرف حاوی آب قرار داده شوند و داخل آب بمیرند،خوردن آنها حرام است .

3- اگر ماهی فلس دار بودنش مشکوک باشد، چنانچه افراد اهل خبره و متخصص مورد اعتماد و وثوق آن را از قسم ماهی فلس دار تشخیص دهند ، عمل به قول آنان در این باره مانع ندارد .

4- چنانچه ماهی از آب بیرون بیفتد و یا موج آب آن را بیرون بیاندازد ، با آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند،چنانچه قبل از آنکه بمیرد با دست یا وسیله دیگر ، کسی آن را بگیرد و سپس جان دهد حلال است .

5- اگر دریچه تخلیه آب استخرهای پرورش ماهی را به نیت صید ماهی باز کنند تا آب کاملاً خالی گردد و ماهی جان دهد، صید محسوب نمی شود و ماهی تذکیه نشده است .

6- کسی که ماهی را صید می کند لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد ، ولی مسلمان باید بداند که آن را زنده گرفته و در خارج از آب مرده است .

7- اگر ماهی از بازار مسلمانان یا از دست مسلمانی گرفته شود ، حلال است هرچند معلوم نباشد آن را زنده از آب گرفته یا نه و جستجو لازم نیست .

8- خوردن ماهی هایی که بصورت فیله در بازار مسلمانان عرضه می شوند اشکال ندارد و تحقیق لازم نیست .

 9- اگر ماهی از بلاد کفر یا از دست کافر گرفته شود و معلوم نباشد که آن را زنده از آب خارج کرده و در خارج آب جان داده یا نه ، حرام است و بایستی تحقیق شود.

10- خرید ماهی و خوردن آن از صیاد مسلمان بلا اشکال است ، مگر اینکه بدانیم که ماهی در آب مرده یا بدانیم که ماهی فلس ندارد .

11- از ماهی آنچه حرام است خون و کثافات (محتویات روده ) آن است و بقیه اعضای آن حلال است .

12- از خوردن ماهی کوچک داخل بدن ماهی بزرگتر که مرده خارج شود و نمی دانید موقع صید در شکم ماهی زنده بوده و در خارج آب مرده یا نه ، بایستی اجتناب کرد.

13- فروش و صادرات آبزیان حرام گوشت و همچنین آبزیان حلال گوشتی که در آب مرده اند ، به کسانی که خوردن آنها را حلال می دانند یا به کفار جهت مصرف انسانی جایز نیست .

14- آبزیان حرام گوشت و آبزیان حلال گوشتی که در آب مرده اند چنانچه منافع محلله غیر از خوردن انسان ، نظیر مصارف داروئی ، صنعتی ،خوراک دام و طیور و نظایر آنها داشته باشند فروش و صادرات آنها بقصد منافع محلله مذکور اشکال ندارد .

15- خوردن تمام اقسام میگو حلال است و تذکیه آن مانند تذکیه ماهی است .

16- خوردن خاویار و تخم ماهی فلس دار که تذکیه شده، اشکال ندارد اما خاویار ماهیان بدون فلس و ماهیانی که در آب مرده اند حرام است .

17- خوردن ماهی زنده نوع حلال، اشکال ندارد .

18- خوردن گیاهان دریایی اشکال ندارد .

19- ماهیهای کنسرو شده وارداتی از بلاد کفر ،چنانچه در بازار مسلمانان عرضه شوند حکم بازار مسلمانان را ندارند و بایستی تذکیه آنها احراز شود .

20- اگر ماهی مرده و حرام با ماهی های حلال مخلوط شوند و مجموعاً مقدار محدود و کمی بودند از همه آنها بایستی اجتناب شود.

21- صید غیر مجاز ، حرام است و تصرف در محصولات دریایی بدون اجازه دولت اسلامی باطل و ضمان آور است .

 بازدید امروز165
بازدید دیروز260
بازدید هفته165
بازدید کل523290