رئیس اداره روابط عمومی

- عضویت و شرکت در جلسه های مهم سازمان به منظور آگاهی از سیاستها، خط مشی ها و برنامه ها

- مدیریت و اقناع افکار عمومی

- مدیریت تهیه گزارش عملکرد ادواری روابط عمومی سازمان

- مشاوره به ریاست سازمان و برنامه ریزی ارتباطات راهبردی و تاکتیکی برای پیشبرد اهداف سازمانی

- مدیریت تولید اطلاعات در راستای انعکاس اخبار و و تبیین عملکرد سازمان در رسانه های استانی و ملی

- ارتباط با مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاریهای استانی و انجام تمهیدات لازم برای جلب مشارکت آنها در انعکاس اخبار سازمان

- تدوین برنامه سالانه سازمان متناسب با اولویت سازمانی و نیاز افکار عمومی حداکثر ۳ ماه قبل از شروع سال ( اول دی ماه)

- مدیریت فرایند برگزاری کلیه مراسم های سازمانی اعم از گردهماییها ، سخنرانیها ، افتتاح پروژه ها، همایش ها و ..

- مدیریت پاسخگویی به انتقادها و ابهامات مطروحه از طرف رسانه ها در راستای روشنگری افکار عمومی

- هماهنگی جهت تولید برنامه های تلویزیونی و فیلم های مورد نیاز برای تبلیغ عملکرد و مستندسازی فعالیت های اجرایی سازمان

- مدیریت برگزاری سفرهای مطبوعاتی به منظور معرفی توانمندیها و فعالیتهای سازمانی

- مدیریت مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی مسئولان و کارشناسان و نظارت بر تهیه و تدوین "تقویم جامع مراسم و ارتباطات سازمانی"

- نظارت بر روند تهیه و تنظیم بولتن بریده جراید سازمان به صورت روزانه

- مدیریت معاشرت رسانه ای و زمینه سازی برای ارتباط مستمر با دست اندر کاران و خبرنگاران رسانه های جمعی در بخش کشاورزی

- تهیه و تدوین برنامه اطلاع رسانی و بودجه سالانه روابط عمومی سازمان

- مدیریت بودجه روابط عمومی و انجام اقدامات مدیریتی برای تخصیص و جذب بودجه های ارتباطی

- ایجاد تمهیدات لازم در جهت ارتقاء دانش و آگاهی کارکنان روابط عمومی استان از طریق آموزش های ضمن خدمت، شرکت کارکنان در کارگاه ها و همایش های آموزشی و تخصصی داخل و خارج از سازمان

- انجام تمهیدات لازم برای تعامل بین زیر بخش های سازمان با جامعه کشاورزی کشاورزان، دانشگاهیان، توزیع کنندگان کالاها و خدمات، صاحبان صنایع و سرمایه، صاحبان نشریات و رسانه های استانی و محلی، سازمان های غیردولتی)

- مدیریت تحلیل و ارزیابی دیدگاه های مردم، نخبگان و رسانه ها و انعکاس نتایج آن به ریاست سازمان

- نظارت بر نحوه فعالیت سایت های اطلاع رسانی زیر بخش های سازمان

- نظارت بر تنظیم پیش نویس سخنرانی رییس سازمان در مراسم ها

- انجام اقدامات اجرایی در جهت تقویت روحیه تفاهم و همدلی بین کارکنان و مدیران

- مدیریت فرایند تکریم ارباب رجوع - تسهیل دسترسی ارباب رجوع به مراکز و مسئولان سازمان و استقرار نظام پاسخگویی

- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تدوین کتب، جزوه ها و تهیه مواد انتشاراتی به منظور معرفی سازمان

- تدوین و اجرای طرح جامع تبلیغات برای فضاسازی فرهنگی - تبلیغی در ساختمانها و محوطه ها

- مدیریت و نظارت بر کلیه فرایند برگزاری نمایشگاه های خارج و داخل سازمان (سالانه، دایمی و ..).

- نظارت بر فعالیت سایت های اطلاع رسانی زیر بخش سازمان

- ساماندهی محتوای وب سایتهای مرکزی سازمان به آخرین شیوه های نوین (ویدئو کنفرانس، پادکست، خبرنامه الکترونیکی

و ... )

- فعالیت مستمر در فضای آنلاين و شبکه های اجتماعی کاری جهت انتقال اطلاعات مرتبط با طرح ها اخبار و رویدادها و همچنین چالش ها و بحران های بالقوه سازمان

کارشناس مسئول امور ارتباطات

- کمک به تهیه و تدوین پیش نویس برنامه سالانه مصاحبه های مسئولان سازمان با مطبوعات، متناسب با اولویتهای سازمانی و نیاز |

افکار عمومی

- تهیه گزارش عملکرد ماهانه روابط عمومی سازمان - انجام اقدامات لازم برای پوشش خبری و تولیدات رسانه ای ( سمعی بصری) مراسم مختلف نظیر گردهماییها، سخنرانیها ، افتتاح پروژه ها و ...

- احصای مستندات و گزارش های موثق از زیر مجموعه های سازمان به منظور آمادگی در پاسخگویی به انتقادها و ابهامات مطروحه از طرف رسانه ها رصد مستمر اخبار منعکس شده از رسانه های جمعی جهت تسلط بر فضای ارتباطی احاطه شده بر سازمان و ثبت دستورالعملها، آیین نامه ها، مصوبات جلسه های شورای مدیران و شورای اطلاع رسانی و آمادگی در ارائه پیشنهادهای مشاوره ای به رییس اداره روابط عمومی سازمان

- ایجاد ارتباط هدفمند با رسانه های ملی و استانی جهت هماهنگی برای برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی مسئولان و کارشناسان

- هماهنگی با رسانه های ملی و استانی برای برگزاری سفرهای مطبوعاتی به منظور معرفی توانمندیها و فعالیتهای سازمان

- همکاری در تهیه و تنظیم بولتن بریده جراید سازمان به صورت روزانه

- تهیه خبر، گزارش و مقالات تحلیلی در ارتباط با دستاوردهای سازمان جهاد کشاورزی برای ارسال به رسانه های ملی، استانی و محلی

- تهیه پیش نویس برنامه اطلاع رسانی و بودجه سالانه روابط عمومی سازمان حداکثر ۴ ماه قبل از شروع سال ( آذر ماه)

- تدوین پیوست ارتباطی و اطلاع رسانی برای مناسبت ها و رویدادهای بخش کشاورزی و تهیه پیوست های ارتباطی ویژه طرحها و

پروژه های شاخص بخش کشاورزی

- انجام نیاز سنجی های آموزشی جهت ارتقاء دانش کارکنان روابط عمومی استان از طریق آموزش ضمن خدمت، شرکت در کارگاه های آموزشی و شرکت کارکنان در همایش های آموزشی و تخصصی داخل و خارج از وزارتخانه

- ارائه پیشنهاد های اجرایی به رییس اداره روابط عمومی برای تحکیم ارتباط بین زیر بخش های سازمان جهاد کشاورزی با جامعه کشاورزی کشاورزان، دانشگاهیان، دانش آموختگان، صاحبان صنایع و سرمایه، صاحبان نشریات و رسانه های استانی و محلی،

سازمان های غیردولتی)

- گردآوری عملکرد و نیازهای اطلاعاتی زیر بخش ها به منظور افزایش تسلط کارشناسی در زمان مواجه با بحران ها

- مدیریت گردآوری، جمع بندی و تحلیل نظرها و دیدگاههای مردم، نخبگان و رسانه ها در زمینه فعالیتهای سازمان و ارائه آن به رییس اداره روابط عمومی

- تحلیل محتوای اخبار و رویدادهای بخش کشاورزی در روزنامه های کثیرالانتشار محلی، سازمانی و درون سازمانی

- تهیه و تنظیم فرم نظر سنجی برای مراسم ها، گردهمایی ها و همایش های سازمانی و اعلام نتیجه نظرسنجی به رییس اداره روابط

عمومی عمومی تهیه و تنظیم پیش نویس متن سخنرانی رییس سازمان برحسب نظر رییس اداره روابط عمومی

- تهیه پیش نویس "تقویم جامع ارتباطات سازمانی در قالب ملاقاتها و بازدیدهای مسئولان سازمان با شخصیتهای حقیقی  و حقوقی

- تهیه فرم رضایت سنجی از ارباب رجوع و مشارکت در راهنمایی ارباب رجوع و تسهیل دسترسی مردم به مراکز و مسئولان سازمان.

- تهیه و تدوین کتب، جزوه ها و تهیه مواد انتشاراتی در راستای معرفی سازمان برحسب نظر رییس اداره روابط عمومی

- تهیه انواع گزارش عملکرد برای مخاطبان عام و خاص بر حسب نظر رییس اداره روابط عمومی

- پیگیری انجام اقدامات لازم برای پوشش تبلیغی ساختمانها و فضاهای عمومی سازمان در گرامیداشت ایام و مناسبتهای ویژه.

- همکاری و مشارکت در برگزاری نمایشگاهها (سالانه، دایمی و -) در خارج و داخل سازمان و گردهمایی ها و همایش ها برحسب نظر رییس اداره روابط عمومی

- نظارت بر ویرایش کلیه متون تهیه شده در حوزه روابط عمومی، متون سخنرانی، مقالات، گزارش سالیانه و ...

- گردآوری، جمع بندی و تحلیل نظرها و دیدگاههای مردم، نخبگان و رسانه ها در زمینه فعالیتهای سازمان و ارائه آن به رییس اداره روابط عمومی

- هماهنگی در اجرای امور مرتبط با فعالیتهای سمعی و بصری سازمان در جهت معرفی سازمان به مردم

- فعالیت مستمر در فضای آنلاين و شبکه های اجتماعی کاری جهت انتقال اطلاعات مرتبط با طرح ها اخبار و رویدادها و همچنین چالش ها و بحران های بالقوه سازمان

- سایر امور ارتباطی ارجاع شده از طرف رییس اداره روابط عمومی

کارشناس روابط عمومی

- رصد مستمر اخبار منعکس شده از رسانه های جمعی ( صدا و سیما، خبرگزاری ها، روزنامه های کثیرالانتشار در حوزه بخش کشاورزی به ویژه نشریات تخصصی جهت تسلط بر فضای ارتباطی احاطه شده بر سازمان

- همکاری در انجام امور مرتبط با برگزاری مراسم مختلف نظیر گردهماییها، سخنرانیها، افتتاح پروژه ها و ..

- همکاری در فرایند پاسخگویی به ابهامات و موضوعات مطروحه در رسانه ها در قالب روشنگری

- همکاری در انجام امور مرتبط با برگزاری سفرهای مطبوعاتی به منظور معرفی توانمندیها و فعالیتهای سازمان

- مشارکت در اجرای مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی مسئولان و کارشناسان وزارتخانه

- تهیه و تنظیم بولتن بریده جراید سازمان به صورت روزانه

- همکاری در تهیه خبر، گزارش و مقالات تحلیلی در ارتباط با دستاوردهای سازمان جهاد کشاورزی و ارسال به رسانه های ملی استانی و محلی

- همکاری در تدوین برنامه های ارتباطی و اطلاع رسانی جامع سالانه و موضوعی

- همکاری در تهیه گزارش عملکرد دوره ای از فعالیتهای روابط عمومی

- همکاری در تحلیل محتوای روزنامه های کثیرالانتشار و محلی سازمانی و درون سازمانی حول محور موضوع کشاورزی

- همکاری در ارزیابی برنامه های اجرا شده همراه با نظر سنجی از مردم و مخاطبان عام و خاص بخش کشاورزی

- همکاری در تهیه و تدوین کتب، جزوهها و تهیه مواد انتشاراتی به منظور معرفی سازمان

- گردآوری تولید محتواو نشر اطلاعات و اخبار و گزارشهای مربوط به سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه ها با شیوه ها و قالبهای مؤثر و مناسب.

- همکاری در تهیه انواع گزارش عملکرد به صورت فصلی، نوبه ای، دوره ای، سفرهای استانی برای مخاطبان عام و خاص

- همکاری در انتشار گزارشات به صورت مکتوب، اینفو گرافی و... عملکردی و اقناعی از طرح های مهم و در دست اجرای کشاورزی.

- مشارکت در برگزاری سمینارها و گردهمایی تخصصی و عمومی سازمان

- انجام امور مرتبط با پوشش تبلیغی ساختمانها و فضاهای عمومی سازمان در گرامیداشت ایام و مناسبتهای ویژه

- همکاری در امور مرتبط با برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای سالانه، دایمی و ...) در خارج و داخل سازمان

- همکاری در برگزاری همایش ها و جشنواره ویرایش و غلط گیری کلیه متون تهیه شده در حوزه روابط عمومی

- پاسخگویی به مطالب مطرح شده از طریق تلفن، پست الکترونیک، نامه و شبکه های اجتماعی در خصوص مسایل و موضوعات

بخش کشاورزی

- همکاری در انجام کلیه امور مرتبط با فعالیتهای سمعی و بصری سازمان در جهت معرفی سازمان به مردم

- فعالیت مستمر در فضای آنلاين و شبکه های اجتماعی کاری در راستی انتقال اطلاعات مرتبط با طرح ها، اخبار و رویدادها و همچنین چالش ها و بحران های بالقوه استان مربوطه

- سایر امور ارتباطی ارجاع شده از سوی رییس اداره روابط عمومی

کاردان روابط عمومی

- همکاری در پوشش خبری مراسم مختلف نظیر گردهماییها ، سخنرانیها ، افتتاح پروژه ها و ...

- همکاری در برگزاری سفرهای مطبوعاتی به منظور معرفی توانمندیها و فعالیتهای سازمان

- مشارکت در اجرای مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی مسئولان و کارشناسان وزارتخانه

- همکاری در تهیه و تنظیم بولتن بریده جراید سازمان به صورت روزانه

- همکاری در تهیه خبر و گزارش و مقالات تحلیلی در ارتباط با دستاوردهای سازمان جهاد کشاورزی و ارسال به رسانه های ملی ،استانی و محلی

- دریافت پیشنهاد انتقادها ، نقطه نظرات و خواسته ها و تلاش در جهت پاسخگویی

- همکاری در تهیه گزارشهای عملکرد دوره ای از فعالیتهای روابط عمومی.

- همکاری در تحلیل محتوای روزنامه های کثیرالانتشار و محلی، سازمانی و درون سازمانی حول محور موضوع کشاورزی

- همکاری در ارزیابی برنامه های اجرا شده همراه با نظر سنجی از مردم و مخاطبان عام و خاص بخش کشاورزی

- همکاری در تهیه و تدوین کتب، جزوه ها و تهیه مواد انتشاراتی به منظور معرفی سازمان

- همکاری در گردآوری، تولید محتواو نشر اطلاعات و اخبار و گزارشهای مربوط به سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه ها با شيوه ها و قالبهای مؤثر و مناسب.

- همکاری در تهیه انواع گزارش عملکرد به صورت فصلی، نوبه ای، دوره ای، سفرهای استانی برای مخاطبان عام و خاص

- همکاری در انتشار گزارشات به صورت مکتوب، اینفو گرافی و... عملکردی و اقناعی از طرح های مهم و در دست اجرای

کشاورزی

- مشارکت در برگزاری سمینارها و گردهمایی تخصصی و عمومی سازمان

- همکاری در غلط گیری و اصلاح متون تهیه شده در حوزه روابط عمومی

- پیگیری نامه ها و مکاتبات تا مرحله دریافت پاسخ

- انجام امور مرتبط با پوشش تبلیغی ساختمانها و فضاهای عمومی سازمان در گرامیداشت ایام و مناسبتهای ویژه.

- همکاری در امور مرتبط با برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای سالانه، دایمی و ...) در خارج و داخل سازمان

- همکاری در برگزاری همایش ها و جشنواره فعالیت مستمر در فضای آنلاين و شبکه های اجتماعی کاری در راستای انتقال اطلاعات مرتبط با طرح ها ، اخبار و رویدادها و همچنین چالش ها و بحران های بالقوه استان مربوطه

- همکاری برای انجام امور مرتبط با فعالیتهای سمعی بصری سازمان

- سایر امور ارجاعی از طرف مقام بالاتربازدید امروز173
بازدید دیروز260
بازدید هفته173
بازدید کل523298