• برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی امور مربوط به تدارکات و خودرو ها
 • برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی امور مربوط به بیمه ، رفاه و تربیت بدنی
 • برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی امور مربوط به خدمات و ساختمان
 • تهیه طرح های جامع حفظ و نگهداری، توسعه و احداث ساختمان ها و تاسیسات در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان.
 • انعقاد قراردادهای خرید و فروش و اجاره و نگهداری ساختمان ها و املاک و همچنین نظارت بر خرید، نصب و تعمیر و نگهداری شبکه مخابراتی و ارتباطی در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان و مراکز بخشهای تابعه.
 • برنامه ریزی جهت ارائه تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی برای کارکنان محترم.
 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، رفاهی و درمانی جهت استفاده کارکنان و خانواده های آنها و برخورداری آنها از فضاها و امکانات با رعایت قوانین و مقررات موجود.
 • شرکت در جلسات کارگروه ها، کمیته ها و پیگیری امور محوله و پیگیری مصوبات و تصمیم گیریها ی انجام شده.
 • برنامه ریزی و نظارت بر تامین، نگهداری و توزیع ماشین آلات، لوازم یدکی و سایر ملزومات اداری و مصرفی.
 • هدایت، ساماندهی و نظارت بر اداره امور انبارها و حمل و نقل و نظارت بر سایر منابع و تدارکات.
 • بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز جهت پشتیبانی و انجام برنامه های سالیانه برای تقویم زمانی و مکانی اجرای برنامه ها در طول سال.
 • تامین نیازهای خودرویی مدیریت ها و ادارات در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان.
 • برنامه ریزی برای بکارگیری مناسب نیروهای خدماتی( حافظان سلامت )
 •  


بازدید امروز178
بازدید دیروز260
بازدید هفته178
بازدید کل523303