محمد حسین احمدپور مدیر آب و خاک

محمد حسین احمدپور مدیر آب و خاک

۱۳۳ میلیارد تومان برای مدیریت آب در بخش کشاورزی قم هزینه شد

آخرین اخبار

بازدید امروز87
بازدید دیروز341
بازدید هفته1195
بازدید کل596198