مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

حمایت از ایجاد مشاغل خانگی در روستاهای قم

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: از ایجاد مشاغل خانگی در روستاهای استان قم حمایت می کنیم.

حسین طاهری فرد اظهار داشت: از آنجائیکه محصولات کشاورزی دارای ویژگی های خاصی از قبیل فساد پذیری بالا، فصلی بودن تولید و غیرقابل مصرف بودن اکثرآنها بدون فرآوری می¬باشند، لذا توسعه وگسترش صنایع تبدیلی غذایی امری اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: صنایع تبدیلی غذایی می¬تواند در کمک به توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی  به امنیت غذایی از طریق فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی، کمک به کاهش ضایعات¬، ایجاد ارزش افزوده وبهره¬ وری در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی در راستای کاهش فقر وجلو گیری از مهاجرت به شهرها و کمک به افزایش صادرات غیر نفتی و غیره نقش بسزایی داشته باشد.

وی بیان داشت: در همین راستا مدیریت صنایع تبدیلی وغذایی استان قم طی سالجاری اقدام به صدور 21 فقره جواز تاسیس با پتانسیل ایجاد اشتغال 504 نفر و 104 هزار و 500 تن ظرفیت جذب مواد خام، صدور 8 فقره پروانه بهره برداری با ایجاد اشتغال 628 نفر و110 هزار و 829 تن ظرفیت جذب مواد خام و صدور 4 مجوز توسعه با ایجاد اشتغال 114 نفر وظرفیت جذب مواد خام بمیزان 50 هزار و 850 تن نموده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطر نشان کرد: در سال جاری درراستای اهداف کمی پروژه اقتصاد مقاومتی در زمینه افزایش جذب مواد خام با تعهد 26 هزار و 723 تن استان به عملکرد 161 هزار و 679تن یعنی پیشرفت 605 درصدی و در بحث تعهد 2 هزار و 672 تن کاهش ضایعات از طریق فرآوری به عملکرد 16 هزار و 167 تن رسیدیم .

طاهری اضافه کرد: درسال 96مدیریت صنایع تبدیلی وغذایی استان نسبت به صدور مجوزهای لازم در حاشیه روستا و نیز پیگیری ایجاد مشاغل خانگی اهتمام ویژه داشته که این امر در آینده نیز با همکاری سایر ادارات استان ادامه خواهد داشت و به توفیقات بیشتری خواهیم رسید.

وی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از ویژگی¬های مهم و قابل توجه در بحث صنایع تبدیلی و غذائی، سرمایه گذاری بخش خصوصی است، گفت: دولت همه ساله با ارائه تسهیلات بانکی همکاری بی دریغ خود را در راستای ایجاد مشاغل جدید و یا تکمیل واحد های نیمه تمام و نیز پرداخت سرمایه در گردش جهت بالا بردن ظرفیت تولید وجلوگیری از رکود واحدهای تولیدی دنبال می-نماید.

طاهری ادامه داد: درهمین راستا ما توانستیم در سالجاری نسبت به معرفی 43 واحد تولیدی جهت دریافت تسهیلات به میزان 698 هزار و 158 میلیون ریال از محل صندوق توسعه ملی، تسهیلات رونق تولید، سرمایه گذاری روستایی، اشتغال مناطق روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر اقدام نمائیم.