رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:
قانون و بخش‌نامه‌ مانع ایجاد صنایع در کنار روستاهای قم است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم بیشترین موانع را در بخش مجوزها برای صنایع در کنار روستاها برشمرد و گفت: محیط زیست، مرکز بهداشت، استاندارد و شرکت شهرک‌ها دستگاه‌هایی هستند که به دلیل بخش‌نامه‌ها و قوانین همکاری لازم را با تولیدکنندگان ندارند.

محمدرضا طلایی با اشاره به عملکرد جهاد کشاورزی استان در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سال گذشته 12 پروژه ملی و استانی با موضوع اقتصاد مقاومتی در استان اجرا شد که ایجاد 972 فرصت شغلی را به همراه داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به ایجاد خط 2 کشتارگاه بهاران افزود: خط 2 کشتارگاه بهاران یکی از پروژه‌هایی بود که به واسطه آن خط صادرات مرغ از قم آغاز شد در حالی که قبل از آن اصلا کشتارگاه مرغ در قم نداشتیم.

وی با بیان اینکه بازار هدف تولیدات مرغ خط 2 کشتارگاه بهاران عراق و روسیه و کشورهای اطراف است ادامه داد: البته این تولیدات در شرایطی که قیمت افزایش می‌یابد صادر نمی‌شود هرگاه کاهش قیمت داشته باشیم می‌توان صادرات را هم انجام داد.

طلایی اشتغال در حوزه کشاورزی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی باید اشتغال پایین بیایید چرا که با افزایش اشتغال، هزینه تولید زیاد می‌شود در این راستا علیرغم کاهش 10 درصدی سطح زیر کشت با افزایش 6.5 درصدی تولیدات کشاورزی مواجه بودیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیشترین موانع را در بخش مجوزها برای صنایع در کنار روستاها برشمرد و گفت: محیط زیست، مرکز بهداشت، استاندارد و شرکت شهرک‌ها دستگاه‌هایی هستند که به دلیل بخش نامه‌ها و قوانینی که وجود دارد همکاری لازم را برای انجام کارها را ندارند.