فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان خبر داد:

آزادسازی هزاران متر مربع از زمین های کشاورزی قم

با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها برخورد خواهیم کرد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان قم با بیان اینکه گشتهای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مرداد ماه و اوایل شهریور امسال موفق به اعمال ۳۲ فقره تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها شده‌اند، افزود: این اقدامات منجر به آزادسازی ۱۷ هزار و ۶۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی در شهرستانهای کهک و بخشهای دستجرد و سلفچگان شده ‌است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی استان قم، سرهنگ بهروز ایزدی تصریح کرد: یگان حفاظت از اراضی در تمامی روزهای هفته مناطق را رصد می‌کند و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در زمینهای کشاورزی و باغها برخورد قانونی خواهد کرد.

وی در ادامه از تمامی بهره‌برداران و مالکان و شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، مراتب را به سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند و همچنین برای دریافت مجوز هرگونه تغییر کاربری احتمالی، به ادارات جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه خود مراجعه کنند.