مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان قم ابلاغ کرد

مهلت یک‌ساله برای بخشودگی خسارت تاخیر تادیه اجور معوقه مستاجران و بهره‌برداران اراضی ملی و دولتی استان قم

مدیر امور اراضی استان قم مهلت در نظر گرفته شده برای بخشودگی خسارت تاخیر تادیه اجور معوقه مستاجران و بهره‌برداران اراضی ملی و دولتی را یک سال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، در این بخشنامه با توجه به منویـات مقـام معظم رهـبری و سیاسـتهای کلی اقتصـاد مقـاومتی و بـه منظـور حمـایت از تولیدکننـدگان و سـرمـایه‌گـذاران در بخش کشـاورزی و رفـع موانع تولیـد وکسب وکـار، همچنین تسـهیل در وصول عواید حاصل از اجاره بهای اراضـی ملی و دولتی واگذر شده در سـنوات گذشـته، آمده است: در اجرای تبصره(۲) ماده(۱۲) ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضـی و آیین‌نامه اجرایی آن، زمان بخشودگی خسارت تاخیر تادیه اجور معوقه مستاجران و بهره‌برداران اراضی ملی و دولتی برای مدت یک سال از زمان ابلاغ مصوبه تعیین می‌شود.