به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خردادماه صورت پذیرفت

بازدید و تقدیر از خانواده محترم شهیده انسی صادقیان

به مناسبت آزاد سازی خرمشهر (سوم خرداد) با حضور معاون محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای مهندس آوازی و همچنین رئیس محترم اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست جناب آقای مهندس سیفی و مشاور محترم امور بانوان سازمان سرکار خانم دکتر نورایی از خانواده شهیده انسی صادقیان تقدیر و قدردانی شد.