حضور خادمان حرم ملکوتی بارگاه امام رضا (ع) به همراه پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا(ع) سازمان جهاد کشاورزی استان قم

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم: ورود پرچم بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحج علی ابن موسی الرضا(ع) به سازمان جهاد کشاورزی استان قم فضای این سازمان به عطر رضوی متبرک شد.

در این دیدار پرچم متبرک حرم مطهر رضوی در اختیار جمعی از مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قم قرارگرفت و فضای پرشور و حال و هوای وصف ناپذیری را رقم زد .