برپایی نمایشگاه دستاورد‌های جهاد قم در دفاع مقدس

نمایشگاه اقدامات و دستاورد‌های جهاد سازندگی قم در دوران دفاع مقدس، در محل سازمان جهاد کشاورزی استان قم برپا شد.

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از قم، نمایشگاه تصاویر شهدا و اقدامات و دستاورد‌های جهاد سازندگی قم در دوران دفاع مقدس، در محل سازمان جهاد کشاورزی استان قم واقع در مجاورت بوستان علوی برپا شد.

نمایشگاه فوق، اقداماتی، چون پل سازی و .. و نیز شهدای جهاد قم در دوران دفاع مقدس را برای عموم بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته است.