اطلاعیه در خصوص آفت پروانه چوبخوار

پسته کاران محترم استان قم

با توجه به نتایج حاصل از بررسی های کارشناسی انجام شده در ایستگاه پیش آگاهی آفت پروانه چوبخوار پسته در منطقه قمرود با ارتفاع 850 متر از سطح دریا، پیک پرواز آفت پروانه چوبخوار در سال جاری مورخ 14/01/1400 می باشد.

از آنجائیکه بهترین زمان مبارزه با این آفت از زمان پیک پرواز، به مدت یک هفته می باشد توصیه می شود با در نظر گرفتن مرحله رشدی درختان (اتمام دوره گرده افشانی) نسبت به مبارزه به موقع در باغات آلوده با یکی از سموم زیر اقدام نمائید.

  • کنسالت 1 لیتر به همراه 5 لیتر روغن ولک در هزار لیتر آب
  • مچ 1 لیتر در هزار لیتر آب
  • لوفوکس 5/1 لیتر در هزار لیتر آب

توجه:

  • توصیه مذکور با توجه به ایستگاه پیش آگاهی در ارتفاع 850 متر می باشد، لذا با در نظر گرفتن مرحله رشدی درختان خود، قبل از سمپاشی با کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی منطقه یا مدیریت حفظ نباتات استان قم مشورت نمائید.
  • لازم است از سمپاشی در هنگام وزش باد خود داری کرده و بهتر است با توجه به همزمان بودن زمان سمپاشی با گرده افشانی در برخی از باغات، سمپاشی در هنگام عصر صورت گیرد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توان با شماره های مهندس فیروزپور (32126607) و مهندس فقیهی (32126609) در ساعت اداری تماس حاصل فرمائید.

مدیریت حفظ نباتات استان قم