ارائه گزارش بدون پایش و تحلیل در کارگروه پدافند غیرعامل کشاورزی فاقد ارزش است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: ارائه گزارش عملکردها بدون پایش و تحلیل برای اصلاح اشتباهات در کارگروه پدافند غیرعامل کشاورزی فاقد ارزش است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، عباس پورمیدانی در جلسه پدافند غیرعامل کشاورزی با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل اظهار داشت: مهم‌تریم قدم در این حوزه درک و باور اهمیت پدافند غیرعامل و تأثیر آن در امنیت کشور است.

وی با تأکید بر مدیریت صحیح در حوزه پدافند غیرعامل افزود: باید قبل از ایجاد مشکل با مدیریت و بررسی درست جلوی بروز مشکلات و هزینه‌های حل مشکل را گرفته و اجازه بر هم زدن آرامش و امنیت مردم را حتی در حد شایعه نیز ندهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم وجود امنیت روانی در حوزه غذا را یکی از چالش‌های پیش رو کشور در شرایط خاص تحریم‌ها دانست و تصریح کرد: باید امنیت غذایی و امنیت روانی مردم موردتوجه قرارگرفته و در اولویت برنامه‌های کارگروه پدافند غیرعامل قرار گیرد.

وی به ارائه راهکار برای دوری از دستورالعمل‌های بدون پشتوانه اجرایی پرداخت و بیان کرد: رصد و پایش دائمی هر اقدام در این حوزه برای دیدن نتیجه و جایگاه دستورات ابلاغی لازم بوده و باید از ارائه عملکرد بدون پایش  و رصد جلوگیری کنیم.

پورمیدانی با مطالبه  پایش واقعی رویدادها در گام نخست خاطرنشان کرد: بدون پایش رویدادها نمی‌توانیم نتیجه مصوبه‌ها را در عمل دیده و اشتباهات را اصلاح کنیم و این نیازمند تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل این کارگروه است.

وی گزارش عملکردها بدون پایش و ارائه راهکار برای اصلاح اشتباهات و تحلیل را فاقد ارزش کافی خواند و ادامه داد: انجام مانورها برای محک میزان آمادگی خود می‌تواند راهگشا بوده و باید با انجام پایش و تحلیل ضعف‌ها رفع شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در پایان با تأکید بر مشخص شدن شرح وظایف همه در کارگروه بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان قم در جهت عملیاتی کردن دستورالعملها آماده برگزاری نخستین همایش ملی پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی است.