سخنرانی حضرت آیه الله تقوی نماینده محترم ولی فقیه دروزارت جهاد کشاورزی در جمع همکاران سازمان جهاد استان قم به مناسبت اربعین حسینی

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت اربعین حسینی درجمع همکاران سازمان جهاد استان قم حضور یافتند وبیانات مهمی ایراد نمودند

به گزارش اداره آموزش عقیدتی : این مراسم با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در فضای باز ساختمان جهاد استان قم صورت پذیرفت وحضرت آیه الله تقوی ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی ،اربعین را عاشورای دیگر برای شیعه دانستند وگفتند :نقش حضرت زینب سلم الله علیها کمتر از امام حسین علیه السلام نبود وزینب خود حسین دیگر بود که توانست کاخ یزید ویزیدیان را به لرزه درآورد واز این منظر نقش زن در حادثه کربلا بسیار با اهمیت است وزن می تواند یک جریان عظیم ویک نهضت الهی وآسمانی را رهبری وهدایت کند ودر صحنه حماسه وخون نقش آفرین شود وزن میتواند چهره به چهره مرد بایستد وخم به ابرو نیاورد وبا همه همتش از عزت وعفت وآرمانش دفاع کند

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به نقش اسرا ء در نهضت عاشور پرداختند وافزودند : ارتباط مهمی بین فصل اسارت وفصل شهادت است که در هردو تعهد وایمان موج می زند وهردو میگوید:  مادر ره دوست نقص پیمان نکنیم /گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم

ایشان با اشاره به درسهای مهمی که از  این جریان  میتوان آموخت گفتند:  ما از عاشورا درس مقاومت وایستادگی می آموزیم ، ماگر ز سر  بریده میترسیدیم / در محفل عاشقان نمی رقصیدیم ، اینجا میدان عافیت نیست ، در محفل عاشقان خوشا رقصیدن  / دامن زبساط عافیت برچیدن ،وسراسر میدان نبرد با ظالمان ومستکبران می باشد این میدان نیاز به انسانهای عاشق دارد ، همچنانکه در حماسه دفاع مقدس این درس  وآزمون به خوبی توسط رزمندگان ومجاهدان راه خدا با سرافرازی گرفته شد وامروز نیز با توجه به تحریمهای ظالمانه که حتی از دادن دارو به بیماران صعب العلاج امتناع میکنند واموال ما را بکوکه میکنند ، مقاومت وایستادگی در مقابل چنین ظالمان ومستکبرانی کار وعمل مجاهدانه وبرگرفته از نهضت حسینی است

ایشان افزودند از برکت کربلا وعاشورا واربعین جریان حسینی روز به روز تجلی ونمود بیشتری در عالم پیدا میکند ، امروز در سراسر دنیا از هند تا نیجریه وبقیه ممالک روحیه عزت طلبی زنده وبا نشاط است وبه برکت انقلاب اسلامی این روحیه گسترش پیدا کرده وامتداد می یابد

حضرت آیه الله تقوی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله اربعین پرداختند وبا طرح این سوال که چرا  شیعه همواره از اربعین تجلیل نموده ؟ در پاسخ گفتند : اربعین روزی ایست که زیارت امام حسین پایه گزاری شده است ، اربعین عکس العمل نهضت علوی در مقابل جریان اموی است ، همچنین افزودند : اربعین تفسیر خون شهدا وتداوم نهضت حسینی است واز این جهت است که همواره اربعین را تجلیل میکنیم 

ایشان در پایان سخنان خود با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی ، تلاش در عرصه تولیدوغذای سالم را بسیار مهم دانستند وبرای فعالین در این عرصه آرزوی سلامتی وموفقیت نمودند