جلسه هماهنگی جهت برنامه های دهه مبارک فجر در سالن جلسات سازمان جهاد استان قم

این جلسه در تاریخ 11/11/99 در سالن جلسات سازمان وبا حضور مسئول حزه نمایندگی ولی فقیه درجهاد استان قم برگزار گردید

این جلسه در تاریخ 11/11/99 در سالن جلسات سازمان وبا حضور مسئول حزه نمایندگی ولی فقیه درجهاد استان قم برگزار گردید