گردهمایی در دفتر امام جمعه شهرستان کهک با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد استان قم با موضوع زکات

این گردهمایی در تاریخ 28/4/1400 در دفتر امام جمعه شهرستان کهک برگزار گردید

به گزارش اداره اموزش عقیدتی حضرت حجه الاسلام ایمانی تبار در این گردهمایی که با حضور روحانیون این منطقه در دفتر امام جمعه شهرستان کهک برگزار گردیده بود طی سخنانی به نقش موثر روحانیون در عرصه ترویج فرهنگ زکات  پرداختند وگفتند : امروز بحث زکات احتیاج به کار جهادی وتبلیغات موثر وجذاب نیاز دارد که با شناختی که روحانیون این منطقه از متمولین وثروتمندان دارند میتوانند تاثیر گزار باشند ، ایشان با یاد آوری این نکته مانباید تنها  تکیه برزکات واجب  کنیم بلکه باید زکات مستحب را نیز رواج دهیم واستارت این کار نیز از همین ایام عید قربان میتوان زد

ایشان بایاد آوری این نکته که در راه ترویج دین بخصوص زکات باید صبر وحوصله وسعه صدر داشت وزود ناامید نشویم به ذکر مواردی اشاره کردند که در مناطق دیگر متولیان امر ترویج زکات با موانع وحتی بدگویی هایی مواجه شدند اما با صبرو حوصله ورفتار درست باعث شدند که در همان منطقه رغبت به دادن زکات افزایش پیدا کند