گردهمایی روحانیون طرح سفیران انفال با موضوع نقش همیاران طبیعت در مدیریت پایدار منابع طبیعی با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه  در منابع طبیعی  استان قم وامام جمعه سلفچگان  وایمه جماعات این بخش  برگزار گردید

این گردهمایی در تاریخ 28/4/1400 مطابق با هشتم ذی الحجه و19 ژولای 2021 در دفتر امام جمعه بخش سلفچگان   قم برگزار گردید

به گزارش اداره آموزش عقیدتی : گردهمایی روحانیون بخش سلفچگان  با موضوع نقش همیاران طبیعت در مدیریت پایدار منابع طبیعی با حضور  مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه   در منابع طبیعی  استان قم وامام جمعه این شهر  وایمه جماعات این شهر  برگزار گردید ، در این گردهمایی که با موضوع نقش روحانیون در مشارکت اطفاء حریق برگزار گردید توصیه های لازم جهت مشارکت عموم مردم در فرهنگ سازی وحفاظت از منابع طبیعی وخدادادی تاکید گردید