بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درجهاد استان قم از باغات  انار جعفریه باحضور امام جمعه شهر جعفریه ومسئول زکات کمیته امداد امام خمینی ره قم

این بازدید در تاریخ 25/8/1400 با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه ودیگر مسئولین شهرستان انجام پذیرفت  

به گزارش اداره آموزش عقیدتی : حجه السلام ایمانی تبار مسئول حوزه جهاد قم  امام جمعه شهر جعفریه ، مسئول زکات کمیته امدا قم مسئول دفتر شهرستان ومدیر حهاد جعفریه  قم از مجموعه باغات انار شهرستان جعفریه قم بازدید نمودند وضمن سرکشی وخداقوت به کشاورزان این منطقه ، نسبت به ترویج زکات  بخصوص زکات مستحبی تاکیدات وتوصیه هایی داشتند