روابط عمومی یعنی سلام، لبخند، همدلی و همراهی

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی «روابط عمومی و ارتباطات» صرفاً یک نام در یک برگ از تقویم روزگار نیست، بلکه یک سرفصل از اخلاق، علم و هنر است 

این روز متعلق به شاغلین یک حرفه نیست بلکه ویژه تمام کسانی است که به اخلاق حسنه ستوده اند و خداوند نعمت پاسخگویی خوش رویانه به همنوعان را به آنان عطا کرده است. ما معتقدیم که روابط عمومی یک شغل نیست، یک ویژگی اخلاقی است که هرکسی باید خویش را به آن مزین سازد و آنکه در صف اول مراوده با هموطنان قرار دارد به این مهم اولی تر است.

توفیقات امروز بخش کشاورزی قم و اعتماد مثال زدنی بهره برداران بخش کشاورزی به این مجموعه، بیانگر ریشه دار بودن روابط عمومی و اخلاق پسندیده در کارکنان صدیق سازمان جهاد کشاورزی است که حفظ و استمرار آن، واجب و ضروری است.

این مناسبت را به همه مدیران و همکارانی که به «روابط عمومی خوب» متصف هستند و به ویژه همکاران شاغل در واحد روبط عمومی جهاد کشاورزی استان قم و ادارات و سازمان های تابعه، تبریک و تهنیت گفته و توفیق روزافزون یکایک آنان را آرزو می نمایم.

محمد رضا طلایی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم