مدیرتوسعه بازرگانی جهاد کشاورزی قم:

راهبرد کشاورزی تجاری درقم دنبال می‌شود

قم - ایرنا - مدیرتوسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: بر اساس رویکرد وزارت جهادکشاورزی و به‌منظور کاهش ضایعات درهنگام تولید و توزیع محصولات،‌ راهبرد کشاورزی تجاری دراین استان دنبال خواهد شد.

هادی مومنی نسب روز چهارشنبه درگفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد:‌ اکنون ازجمله رویکردهای مهم درحوزه کشاورزی،‌ حرکت از کشاورزی تولید محور به سمت کشاورزی تجاری است که باید این موضوع در استان قم نیز اجرایی شود.

وی افزود: دررویکرد کشاورزی تولیدمحور،‌ بدون توجه بهفرایندهای قبل و پس‌ازآن، ممکن است آثارنامطلوبی درحوزه‌هایی همچون تامین نهاده‌های کیفی، بازار رسانی محصول، حمل‌ونقل، ضایعات و تلفات محصول، انبارداری و صادرات آن به وجود آید.

وی ادامه داد: البته این تغییررویکرد از مشکل‌ترین اقدامات برای اصلاح ساختاری بخش کشاورزی و نیازمند حرکت تدریجی و توسعه خدمات کسب‌وکارها در این بخش است.

مومنی نسب گفت: درهمین رابطه تسهیل تغییر رویکرد کشاورزان از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری و تشویق آنان به ادغام با یکدیگر و تشکیل سامانه‌های کشاورزی قوی و تخصصی‌تر مورد توجه می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین توسعه زنجیره ارزش محصول و اتصال به شبکه‌های فروش و بازار جهانی باهدف حداکثر سازی ارزش‌افزوده و رقابت‌پذیری تولیدها از دیگر مزایای این رویکرد است.

وی ادامه داد: توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقا کیفیت محصول‌ها و ایجاد نهادهای تخصصی کسب‌وکار در بخش کشاورزی ازجمله مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق این ‌راهبرد است که توسط سازمان جهاد کشاورزی قم دنبال خواهد شد.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی ۴۵ درصد اشتغال روستائیان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده‌است.

در بخش کشاورزی کل زمین‌های قابل‌کشت قم برابر ۱۰۵ هزار و ۷۳۰ هکتار است که این رقم ۴۶ صدم درصد کل اراضی قابل‌کشت کشور هست؛ مجموع کشت سبز استان شامل ۲۱ هزار هکتار باغ و ۴۴ هزار هکتار زراعت است.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر ۷۴۶ هزار تن شامل ۴۲۵ هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و ۵۰۰ تن آبزیان و ۳۲۰ هزار تن محصولات دامی است.