برگزاری دوره اموزشی آشنایی با بازاریابی و فروش اینترنتی ویژه ارکان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی

با توجه به اینکه مهمترین چالش  برای زنان و روستایی و عشایری نداشتن بازار فروش مناسبی برای محصولات تولیدی آنهاست  این روز ها با شیوع کرونا و تعطیلی بازار های محلی و نمایشگاه ها  این مشکل پررنگ تر شده است

مدیریت هماهنگی ترویج استان قم جهت حل مشکل اقدام به برگزاری  دوره های آموزشی  آشنایی با ظرفیت بازار اینترنتی ویژ]ه زنان روستایی نمود.

  طی جلساتی که  ترویج استان قم  با مدیران "سایت فروش اینترنتی با سلام"  داشتند هماهنگی و برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با فروش اینترنتی و نحوه استفاده از سایت با سلام با همکاری یکدیگر انجام پذیرفت .

این دوره ها درمراکزجهاد کشاورزی با حضور ارکان صندوق های اعتبارات خرد برگزار می گردد.