2 تولید کننده کشاورزی قم به عنوان نمونه برتر کشور شناخته شدند
مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان قم به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم - مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قم در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی که امروز (۱۹ بهمن‌ماه) به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهور انجام شد، اظهار کرد: امروز بیست و نهمین جشنواره تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی قم، برگزار شده و از 22 تولیدکننده نمونه استان که از زیربخش‌های مختلف کشاورزی انتخاب شده‌اند، تجلیل می‌شود.
محمد رضا حاجی رضا در این مراسم با اشاره به اینکه تجلیل از بهره‌برداران برتر بخش کشاورزی زمینه‌ساز ایجاد انگیزه و رقابت سالم است، بیان‌کرد: انتخاب برگزیدگان در سطح استانی بر اساس شاخص‌هایی چون افزایش تولید در واحد سطح، کاهش مصرف آب، سلامت و کیفیت تولید، تلفیق دانش بومی و تکنولوژی‌ها معرفی شده‌اند.
وی خاطر نشان کرد: بعد از بررسی‌های مختلف از بین 142 بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی قم 22 نفر تولیدکننده برتر در سطح استان معرفی شدند که در نهایت 2 بهره‌بردار و تولیدکننده برتر کشاورزی نیز برگزیده ملی شده‌اند.
امسال سی و پنجمین دوره معرفی نمونه های بخش کشاورزی در سراسر کشور و بیست و نهمین دوره معرفی نمونه های برتر استان قم برگزار گردید.