اجرای طرح توانمندسازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی:

محمد رضا حاجی رضا مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی  در بازدید از طرح توانمد سازی زنان روستایی: با توجه به حساسیت آحاد جامعه به مصرف تولیدات محصولات کشاورزی سالم و اهمیت ترویج تولید و مصرف گیاهان دارویی در خانواده ها ،یکی از طرح های اجرا شده طرح زنجیره ارزش گیاهان دارویی برای زنان روستایی  می باشد.   

 وی افزود: طرح گیاهان دارویی با هدف افزایش تولید، فرآوری و بهره‌مندی از مزایای گیاهان دارویی در روستاهای حیدرآباد و محمود آباد شهرستان جعفریه و شهرستان کهک در قالب 3 سایت الگویی به اجرا درآمد. در این طرح گیاهان دارویی که سازگار با اقلیم و شرایط هر منطقه بود انتخاب، کشت و احیاء گردید در طی اجرای طرح کارشناسان زنان روستایی مراکز و  محققان معین مشاوره و آموزش‌های لازم را به بهره‌برداران ارائه داده و پس از برداشت، محصولات در آزمایشگاه برای اخذ برند محصول گواهی شده مورد آزمایش قرار گرفت.