برگزاری دهمین کارگاه آموزشی سایت الگویی مدیریت به هنگام باغی در باغات پسته

پیرو سلسله جلسات آموزشی مرتبط با سایت الگویی مدیریت به هنگام باغی در باغات پسته، دهمین کارگاه آموزشی سایت مذکور با عنوان مدیریت باغات پسته در فصل پاییز، مهر ماه  سال جاری در محل سایت جامع الگویی ترویجی باغات پسته (مرکز قمرود) و با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر حکم آبادی پژوهشگر مروج ارشد کشور و عضو برجسته موسسه تحقیقات پسته کشو و جمع کثیری از پسته کاران واحدهای تابعه سایت و سایر نقاط استان برگزار گردید.

ایشان ابتدا بطور عملی نحوه نمونه برداری برگ جهت آنالیر را توضیح داده  و سپس با توجه به بروز علائم موجود در درختان منجمله: الگوی برگریزی درختان در اثر خسارت پسیل و طریقه تمایز آن با سایر الگوهای ریزش برگ، خفگی ریشه در اثر آبیاری شدید، عدم تغذیه متعادل درختان؛ موارد را تشریح نموده و به سئوالات پسته کاران در خصوص برنامه های مدیریت باغات در فصل پاییز پاسخ دادند.

لازم به ذکر است این مراسم با رعایت کامل ضوابط بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلای بیماری کوید 19 اجرا گردید.