برگزاری کلاس آموزشی ترویجی مدیریت باغات پسته

در راستای برنامه های ترویجی آموزشی سازمان و نظر به اهمیت ارتقای دانش فنی و تجربی پسته کاران کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت باغات پسته با شرکت پسته کاران استان و با حضور دکتر حسین حکم آبادی در باغ پسته آقای ناصر روشن برگزار گردید. در این کارگاه دکتر حکم آبادی ضمن توضیحات لازم و بیان نکات مدیریتی باغات استان به سئوالات پسته کاران پاسخ دادند. ایشان در خاتمه نحوه هرس باغات پسته را به شکل عملی با حضور علاقمندان به این امر انجام دادند.

تشکیل دوره های آموزشی و ترویجی مبتنی بر فعالیتهای عملی در رابطه با نیازهای بخش زراعت و باغ استان و منطبق با زمان مناسب موضوع از برنامه های راهبردی سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد که این نشست نیز در راستای این هدف روز دوشنبه مورخ 09/10/98 برگزار گردید.