بازدید معاون امور زنان وخانواده رئیس جمهور ،از فعالیت های زنان روستایی قم

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از فعالیت ها و طرح های صندوق های محلی زنان روستایی دهستان قمرود استان قم بازدید نمود

خانم دکترابتکار از صندوق های خرد محلی روستای کوه سفید و ملک آباد بازدید واز نزدیک شاهد فعالیت های بانوان توانمند روستایی در زمینه های مختلفی از جمله کارگاه خیاطی ،پرورش شتر،صنایع دستی ،تهیه روغن گیاهی و غیره بودند.ایشان ضمن بازدیداز دفاتر صندوق ، از توضیحات مدیرعامل های صندوق ها درباره میزان وام دهی و فعالیت اعضا جویا شدند.

همچنین خانم دکتر ابتکار گزارشی  از واحد امور زنان سازمان جهاد کشاورزی از طرح ملی ترویج فرهنگ محصول سالم (تفاهم مشترک دفتر امور زنان  و خانواده ریاست جمهوری ودفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی)در استان دریافت کردند