لیست خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی استان قم

 

ردیف

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

توافق نامه سطح خدمت

1

ساماندهی دامداری های روستایی عشایری و غیر صنعتی

 

2

صدور شناسنامه زنبورداری

 

3

صدور شناسه وشناسنامه دام

 

 

4

صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

 

5

صدور مجوز ایجاد مراکز تولید مواد ژنی

 

6

صدور مجوز جوجه ریزی واحد های مرغ مادر تخمگذار

 

7

صدور مجوز جوجه ریزی واحد های مرغ مادر گوشتی

 

8

مجوز صادرات محصولات اصلي دام و طيور

 
9

مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد ژني

 

15

بررسی و تایید نقشه های جایگاه دام واحد های صنعتی بزرگ

 

16

تخصیص سهمیه سوخت

  

 

17

حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاد ها و خوراک دام و طیور

  

 

18

تائیدیه واردات محصولات باغی(انواع میوه ها ،گیاهان دارویی و زینتی ،اندام های تکثیری و نهاده ها و…

  

 

19

تائیدیه صادرات محصولات باغی(انواع میوه ها ،گیاهان دارویی و زینتی ،اندام های تکثیری و نهاده ها و...

  

 

20

تاییدیه بلا مانع بودن احداث واحد کشت بافت

  

 

21

ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح های حوزه امور باغبانی

  

 

22

ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش و بلند مدت)

  

 

23

صدور پروانه تاسیس تشکل های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (شرکت فنی-تخصصی مکانیزاسیون)

  

 

24

صدور پروانه بهره برداری تشکل های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (شرکت فنی-تخصصی مکانیزاسیون)

  

 

25

صدور مجوز شرکت های تامین و تولید بذر

  

 

26

طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

  

 

27

تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی

  

 

28

صدور مجوز واردات کالاهای کشاورزی

  

 

29

معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری (تملک دارایی ها و سرمایه در گردش )

  

 

30

مدیریت توزیع سوخت در زمینه بهره برداری کشاورزی(سوخت چاههای آب کشاورزی)

  

 

31

مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

  

 

32

مجوز بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

  

 

33

مجوز طرح توسعه و شروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

  

 

34

صدور موافقت نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

  

 

35

صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون

  

 

36

ابطال یا تغییر در موافقت نامه یا مجوز های صادر شده موضوع ماده 6 قانون

  

 

37

تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده 2 قانون

  

 

38

تجدید نظر در مجوز های تغییر کاربری

  

 

39

حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه 131)

  

 

40

جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز

  

 

41

تشخیص نوعیت اراضی

  

 

42

واگذاری اراضی منایع ملی و دولتی (اجاره،فروش و انتقال قطعی )

  

 

43

شناسایی،تشخیص و تصویب حریم روستا

  

 

44

صدور پروانه واردات عوامل بیولوژیک ،فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی (صدور-تمدید-ابطال-اصلاح)

  

 

45

صدور مجوز ترخیص عوامل بیلوژیک ،فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی (صدور-تمدید-ابطال-اصلاح)

  

 

46

صدور مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه ،تکنیکال و سموم آماده مصرف(صدور-تمدید-اصلاح-لغو)

  

 

47

صدور مجوز ترخیص مواد اولیه ،تکنیکال و سموم آماده مصرف(صدور-تمدید-اصلاح-لغو)

  

 

48

ثبت نامه تجاری آفت کش های میکروبی و غیرشیمیایی

  

 

49

صدورپروانه تولید عوامل میکروبی بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

  

 

50

صدور تاییدیه برچسب سموم

  

 

51

بررسی و صدور درخواست شرکت های حمل و نقل برای انجام ترانزیت

  

 

52

تمدید شرایط قرنطینه ،تغییر گمرک ورودی و سایر اصلاحات

  

 

53

تحلیل خطر محصولات کشاورزی وارداتی در فهرست کالاها با ریسک قرنطینه ای کم ،متوسط و زیاد

  

 

54

صدور شرایط قرنطینه ای واردات برای محصولات کشاورزی که قبلا تحلیل خطر شده اند

  

 

55

صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

  

 

56

انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی

  

 

57

مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی

  

 

58

پروانه بهره برداری استخر های دومنظوره کشاورزی و پرورش ماهی

  

 

59

مجوز توسعه استخر های دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی

  

 

60

مجوز نوسازی و بهسازی استخر های دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی

  

 

61

مجوز پرورش ماهیان زینتی

  

 

62

مجوز تولید بچه ماهی

  

 

63

مجوز پرورش ماهیان گرم آبی،یرد آبی،و دریایی

  

 

64

مجوز پرورش ماهی در قفس ،میگو،میگوی آب شور،میگوی آب شیرین

  

 

65

مجوز صنایع تبدیلی آبزیان

  

 

66

مجوز واردات آبزیان زنده

  

 

67

ارائه معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات بانکی